Årets beboermøde

Rømerhavens beboerforening indkalder til beboermøde mandag den 27. marts 2017 kl. 19,30 i fælleslokalet ved nr. 30 (kælderen)
Rømerhaven har sin egen hjemmeside www.romerhaven.dk, hvor også denne dagsorden kan læses.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Afstemning om beretning og regnskab

5. Kontingent til beboerforeningen

6. Valg af beboerrepæsentanter. På valg er:
Erik Barslev nr. 26
Ove Paulsen nr. 20
Britha Nielsen nr. 20

7. Valg af suppleanter. På valg er:
Inge Færch nr. 6
Jørgen Friis Petersen nr. 22

8. Valg af bilagskontrollant. På valg er:
Michael Hegelund nr. 20

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt.

Der vil være øl eller vand til de fremmødte.

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentanterne
marts 2016