Bestyrelsen

Bestyrelsen for Rømerhavens Beboerforening vælges for et år ad gangen ved beboermødet.

I 2019-2020 er følgende valgt:

Erik Barslev, nr. 26, 2. tv. Tlf. 2125 5608

Ove Paulsen, nr. 20, 3. tv. Tlf. 2621 1943

Britha Nielsen, nr. 20, 3. th. Tlf. 30953109

Suppleanter: Inge Færch, nr. 6, Kim Agerholm, nr. 6A.
Bilagskontrollant: Michael Hegelund, nr. 20

Bestyrelsen kan kontaktes på mail: bestyrelsen@romerhaven.dk.
Bemærk! Er du interesseret i ledige lejligheder bedes du henvende dig til Henning Poulsen.

CVR: 41932635