Nyttige kontakter

Viceværten: Tlf. 2224 4153
Træffes: Mandag – torsdag 7.00 – 15.30. Fredag 7.00 – 12.00
Udenfor træffetiden kun i nødstilfælde.

Hvis du har brug for hjælp i lejligheden, så kan du kontakte service/teknik via Henning Poulsens kontaktformular.

For øvrige henvendelser til udlejer: Brug kontaktformularen.

Storskrald bestilles på kredsløb.dk

Bemærk at storskrald ikke må stå på privat grund, men skal placeres i skel/fortov eller på offentligt areal fx en p-plads. Hvis det står på privat grund må storskraldsbilen ikke tage det med.

NYE SORTERINGSREGLER

Vi har fået nye affaldscontainere, hvilket gør vi skal sortere mere. Brug Kredsløbs nye smarte sorteringsguide – inden du binder knude på din affaldspose eller tømmer dit affald.

AKUTNUMRE

I tilfælde af alvorlig ulykke eller livstruende sygdom – KLIK HER!

Hele døgnet på tlf. 2224 4153 eller 4078 0737 eller 4078 0745. Send SMS hvis du/I ikke får forbindelse via telefonen.

Evt. svigt i vand/el/varme skyldes oftest brud/arbejde på rør/installationer udenfor vores ansvar.

Tjek derfor først:

VAND: www.aarhusvand.dk eller tlf. 8947 1000
EL: www.aura.dk – eller driftsvagten tlf. 8739 0404
VARME: www.kredslob.dk eller tlf. 8940 1500

BORGERTIP: www.aarhus.dk

Flere af førnævnte selskaber tilbyder også driftsinformation i form af en SMS eller e-mail. Vælger du denne løsning, er du altid opdateret! (På eget ansvar!)