Ulykke/sygdom

I tilfælde af ulykke/sygdom

Hvad gør du, hvis en i din husstand pludselig falder om? Eller er kommet til skade?

Alarm 1-1-2
Ring 1-1-2 ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom.
Her får du kontakt til en sundhedsfaglig medarbejder, som sørger for, at du får hjælp.

Læge, lægevagt og skadestue
Hvis du kommer til skade eller bliver syg, skal du ringe for at få hjælp.

Ring til egen læge: Hverdage kl. 8 – 16.

Ring til lægevagten på tlf. 7011 3131:
Hverdage kl. 16 – 08 og hele døgnet i weekender og på helligdage.

Egen læge eller lægevagten henviser til skadestuen, hvis det er nødvendigt.

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, skal kontakte nærmeste praktiserende læge eller lægevagten.

Akut psykiatrisk hjælp
Har du brug for akut psykiatrisk hjælp, skal du ringe til din egen læge eller lægevagten.
Psykiatrisk Rådgivningstelefon 7847 0470 giver døgnet rundt råd og vejledning ved akut psykisk krise.

Læs mere på www.akut.rm.dk