Indkaldelse til generalforsamling

Rømerhavens beboerforening

Indkalder til beboermøde tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19,30 i fælleslokalet ved nr. 30 (kælderen)

Denne indkaldelse kan også ses på vores hjemmeside www.romerhaven.dk  

Dagsorden

  1.    Valg af dirigent
  2.    Beretning
  3.    Regnskab
  4.    Afstemning om beretning og regnskab
  5.    Kontingent til beboerforeningen
  6.    Valg af beboerrepræsentanter. På valg er:

              Erik Barslev       nr. 26

              Ove Paulsen      nr. 20

              Britha Nielsen   nr. 20

7.     Valg af 2 nye suppleanter  (tidligere suppleanter bor ikke længere på Hoffmannsvej)    

8.     Valg af bilagskontrollant.

        På valg er: Michael Hegelund nr. 20

9.      Indkomne forslag.

10.     Eventuelt.

 Der vil være øl, vand og vin til de fremmødte.       

Med venlig hilsen    Beboerrepræsentanterne    dato:  5.3.2024