Forfatter: Christian H. Paulsen

 • Referat fra beboermøde

  Referat fra beboermødet den 19. marts 2024. Deltagere:  20 personer og 3 beboerrepræsentanter. 1.  Valg af dirigent: Birthe Ritto. Valg af referent: Britha Nielsen. 2.  Beretning Rømerhavens beboerforening marts 2024. Beretning: Så er det snart forår igen, det betyder, at vi afholder vort årlige beboermøde, hvor vi gennemgår de punkter, beboerrepræsentanterne har haft oppe at…

 • Indkaldelse til generalforsamling

  Rømerhavens beboerforening Indkalder til beboermøde tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19,30 i fælleslokalet ved nr. 30 (kælderen) Denne indkaldelse kan også ses på vores hjemmeside www.romerhaven.dk   Dagsorden               Erik Barslev       nr. 26               Ove Paulsen      nr. 20               Britha Nielsen   nr. 20 7.     Valg af 2 nye suppleanter  (tidligere suppleanter bor ikke længere på…

 • Norlys afbryder for kabel-TV

  Norlys afbryder for kabel-TV

  Fra 3. januar 2024 skal du have valgt en ny udbyder af internet og kabel-TV

 • Referat fra beboermøde

  Beboermøde – 28. marts 2023 Deltagere: 15 personer og 3 beboerrepræsentanter. Vi har som vanligt taget udgangspunkt i beboermødet fra sidste år. I vort brev efterfølgende til Henning Poulsen bad vi blandt andet om ny opstregning af parkeringsbåse, der er kamp om pladserne og derfor vigtigt at bilerne holder korrekt og samtidig har vi ønsket…

 • Referat

  Fra beboermøde 29.03.2022 Deltagere: 20 personer og 3 beboerrepræsentanter. Så er vi samlet igen, det har været et par hårde år med nedlukning og Corona. Vi beboerrepræsentanter har afholdt møder flere gange, når det har været muligt at ses uden de store restriktioner, vi har også holdt kontakt med Henning Poulsen undervejs, vi kan da…

 • “Hvorfor er min varmeregning så høj?”

  “Hvorfor er min varmeregning så høj?”

  Flere beboere har undret sig over den nye varmeopgørelse. Vi vedlægger to vigtige dokumenter fra Aarhus Kommune, der fortæller, at AffaldVarme Aarhus fik medhold i en skatteretsag og modtog en godtgørelse på 211 mio. kroner. Beløbet blev ved byrådets beslutning tilbageført til varmekunderne i form af en takstnedsættelse fra 1. maj 2018 og året ud.…

 • Parkering uden for båsene

  Parkering uden for båsene

  Det er forbudt at parkere uden for båsene på parkeringspladserne. Beboerrepræsentanterne er sig bevidst, at der en overgang har været trængsel på parkeringspladsen ud for nr. 18-26. Parkering på kørevejen er en hasarderet problemløsning, som ikke kan anbefales. I stedet kan man ofte med held søge plads på den nederste parkeringsplads ud for 2-6 og…

 • Referat fra beboermødet 26. marts 2019

  Deltagere: 18 personer og 3 beboerrepræsentanter. 1. Valg af dirigent: Ove Paulsen, referent: Britha Nielsen 2. Beretning: Vi har som altid forsøgt at få ændret og udbedret tingene i Rømerhaven, efter vort sidste møde skrev vi til Henning Poulsen, at vi gerne ville have en gennemgang af tavlerne med låse i vaskehusene, det har Peter…

 • Beretning Rømerhavens beboerforening marts 2018

  Beretning Rømerhavens beboerforening marts 2018

  Endnu et år er gået i Rømerhaven, fra beboermødet i 2017 havde vi flere spørgsmål til Henning Poulsen, fliser ved indgangsdørene blev efterset i foråret og der blev repareret nogle steder, i nr. 22 blev der, på en beboers opfordring, lagt fliser i stedet for den asfaltering der var planlagt, resultatet blev fint, så det…

 • Referat fra Beboermøde den 26.3.2018

  Referat fra Beboermøde den 26.3.2018

  Deltagere: 23 personer og 3 beboerrepræsentanter. 1. Valg af dirigent: Jørgen Friis Petersen, referent: Britha Nielsen 2. Beretning: Endnu et år er gået i Rømerhaven. Fra beboermødet i 2017 havde vi flere spørgsmål til Henning Poulsen, fliser ved indgangsdørene blev efterset i foråret og der blev repareret nogle steder, i nr. 22 blev der, på…