Parkering uden for båsene

Det er forbudt at parkere uden for båsene på parkeringspladserne. Beboerrepræsentanterne er sig bevidst, at der en overgang har været trængsel på parkeringspladsen ud for nr. 18-26.
Parkering på kørevejen er en hasarderet problemløsning, som ikke kan anbefales. I stedet kan man ofte med held søge plads på den nederste parkeringsplads ud for 2-6 og 8-12. Beboere, som foretrækker at køre hjem i firmaets køretøj, skal være opmærksomme på forbudet mod at parkere lastbiler og andre større køretøjer.

Beboerrepræsentanterne.