Referat fra beboermøde

Beboermøde – 28. marts 2023

Deltagere: 15 personer og 3 beboerrepræsentanter.

 1. Valg af dirigent: Mogens Lyhne, referent: Britha Nielsen
 2.  Beretning Rømerhavens beboerforening marts 2023

Vi har som vanligt taget udgangspunkt i beboermødet fra sidste år.

I vort brev efterfølgende til Henning Poulsen bad vi blandt andet om ny opstregning af parkeringsbåse, der er kamp om pladserne og derfor vigtigt at bilerne holder korrekt og samtidig har vi ønsket en skiltning om at parkeringspladserne var forbeholdt beboerne i
Rømerhaven.

Renovering af oversigtsskiltet ved indkørslen, som flere beboere mente var blevet grimt og ulæseligt.

Der blev spurgt om udlejer havde en plan over renovering af faldstammer.

Desværre har udlejer slet ikke reageret på vores henvendelse, det betyder ikke at vi opgiver, disse punkter kommer med i vort næste brev til udlejer.

Vi har et igangværende arbejde med kældertrapperne, store stykker beton er gået af trappetrinnene, vi har fået lavet kældertrappen ved nr. 18, lidt ved nr. 20, så blev der efterår, men vi regner med at arbejdet fortsætter her i foråret.

Vi har købt skilte med ”hund i snor”, de kommer op her i foråret.

Vi blev bedt om at lave en revideret husorden, det har vi gjort, Ove vil fortælle om den under et senere punkt.

Jeg vil lige nævne forløbet med Stofa og Aarhus antenneforening, flere beboere følte sig usikre trods mailen fra Stofa, med forsikring om, at vi fortsatte som vanligt, vi kontaktede Stofa for at sikre os at det nu også var korrekt, så vi kunne berolige beboerne, men så kom den uheldige mail fra udlejeren, det betød stor uro igen, udlejer blev kontaktet af os, så måtte han sende besked om, at han havde taget fejl, og beklagede dette. Vi satte derfor et brev på opslagstavlerne, hvor vi forsikrede beboerne om, at vi ikke er medlem af Aarhus antenneforening og derfor ikke skulle skifte udbyder.    

Vi får hver måned en mail fra Techem, der viser vort forbrug af varme, jeg håber at alle får den, ellers må man henvende sig til udlejer.

Således går livet sin vante gang i Rømerhaven, vi vil stadig arbejde for, at Rømerhaven er et dejligt sted at bo. Vi vil forsøge igen i år at holde sommerfest.

Tjek vores hjemmeside www.romerhaven.dk

Beboerrepræsentanterne

 • Regnskab, regnskabet blev gennemgået af kasseren.
 • Afstemning af beretning og regnskab, vedtaget.
 • Kontingent uændret.
 • Gennemgang af det nye husordenreglement, som kan læses på hjemmesiden.
 • valg af beboerrepræsentanter, genvalg til Erik Barslev nr. 26, Ove Paulsen nr. 20 og Britha Nielsen nr. 20.
 • Valg af suppleanter, Inge Færch nr. 6 og Kim Vigeholm nr. 6A genvalgt.
 • Bilagskontrollant Michael Hegelund nr. 20 genvalg.
 • Indkomne forslag, der var ingen indkomne forslag.
 • Eventuelt, Det væltede hegn over øverste parkeringsplads har viceværten fotograferet og sendt til udlejer, med henblik på, at det skal genopføres. Der er intet nyt om den nye sortering af affald. Eventuelt kan beboerforeningen selv købe skilt med parkering forbeholdt beboerne. Affald sorteres ikke korrekt, store papkasser smides i uden at blive foldet sammen eller skåret i mindre stykker

Beboerrepræsentanterne marts 2023


Comments

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.