Fra beboermøde 29.03.2022

Deltagere: 20 personer og 3 beboerrepræsentanter.

  1. Valg af dirigent: Mogens Lyhne, referent: Britha Nielsen
  2. Beretning:

Så er vi samlet igen, det har været et par hårde år med nedlukning og Corona.

Vi beboerrepræsentanter har afholdt møder flere gange, når det har været muligt at ses uden de store restriktioner, vi har også holdt kontakt med Henning Poulsen undervejs, vi kan da se, at der bliver gjort noget for at holde Rømerhaven i god stand.

Vi har fået gelændere ned langs kældertrapperne, vi har fået lavet indgangen til nr. 20 med fliser, den var efter vinteren 20-21 lige ved at falde fra hinanden, desuden er hullerne efter denne vinter allerede udbedret flere steder. Kældertrappen i gavlen ved nr. 6 er også blevet repareret.

Vi er efterhånden så mange til tirsdagskomsammen, så når vi er udendørs om sommeren sidder vi sådan lidt bag ved hinanden, vi vil gerne have plads til 2 borde sat på langs. Det betyder noget anlægsarbejde, men måske kan vi få lidt hjælp af Henning Poulsens folk. Vi vil købe 2 nye borde, det bord, som er der nu, vil blive brugt et andet sted på området

Vi forsøger igen i år at holde sommerfest, det var som altid en stor succes.

Tjek vores hjemmeside www.romerhaven.dk  

Vi ønsker alle det bedste for Rømerhaven, vi vil arbejde for, at det er et godt sted at bo.

3. Regnskabet blev gennemgået.

Beretning og regnskab blev godkendt.

4. Kontingent til beboerforeningen: Det månedlige kontingent er uændret kr. 15,00 pr. lejemål.

5. Valg af beboerrepræsentanter:        Erik Barslev  nr. 26, 2.tv. tlf. : 21255608    

         Ove Paulsen nr. 20. 3.tv. tlf.: 26211943

         Britha Nielsen nr. 20.3.th. tlf.: 30953109

6. Valg af suppleanter:                         Inge Færch  nr. 6

                                                            Kim Vigeholm nr. 8

7. Valg af bilagskontrollant:                  Michael Hegelund

8. Indkomne forslag: Der var et forslag fra en beboer angående fibernet, der var kun en enkelt blandt de fremmødte, der var interesseret, så det går vi ikke videre med.

Der var forslag om en gennemgang af husordenen, Ove Paulsen vil ud fra det indkomne forslag lave en prioritering af punkterne, herefter ser vi på det.  

9. Eventuelt:

Ulla Grenaa ville gerne vide om HP har en plan for renovering af samtlige faldstammer, beboerne vil gerne have skiltning med påbud af hunde i snor i Rømerhaven. Ulla vil kontakte Naturfredningsforeningen angående opsætning af uglekasser. Generel klage over for tæt parkering og mangel på P-pladser på den øverste parkeringsplads. Renovering af skilt af området ved indkørsel til Hoffmannsvej.

Ove Paulsen        Erik Barslev     Britha Nielsen Beboerrepræsentanterne marts 2022


Comments

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.